Blog,  Ochota,  Sprzedaż nieruchomości,  Śródmieście,  Transakcje,  Ursynów,  Wynajem,  Żoliborz

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Gdy planujesz sprzedaż lub wynajem swojej nieruchomości, wiele aspektów musisz wziąć pod uwagę. Współczesny rynek nieruchomości jest wymagający, a potencjalni nabywcy lub najemcy zwracają uwagę na wiele czynników. Jednym z kluczowych dokumentów, który nie tylko jest pożądany, ale wręcz niezbędny w tym procesie, jest świadectwo charakterystyki energetycznej. W praktyce, oznacza to, że certyfikat charakterystyki energetycznej dostarcza szczegółowych danych dotyczących efektywności energetycznej nieruchomości, co umożliwia potencjalnym nabywcom lub najemcom ocenę kosztów eksploatacji oraz wpływu na środowisko.

Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej, potocznie nazywane certyfikatem energetycznym, to oficjalny dokument, który przedstawia informacje o efektywności energetycznej danej nieruchomości. Jest to ocena, która określa, jak skutecznie budynek wykorzystuje energię oraz jakie są jego koszty eksploatacji pod względem zużycia energii na ogrzewanie, chłodzenie, wentylację i oświetlenie. Certyfikat charakterystyki energetycznej zawiera dane dotyczące zużycia energii w skali rocznej oraz emisji dwutlenku węgla, co ma istotne znaczenie dla oceny wpływu danej nieruchomości na środowisko naturalne.

Właściwie to ocena energetyczna, która ma na celu zaklasyfikowanie nieruchomości w skali od A+ (najbardziej energooszczędne) do G (najmniej energooszczędne). Im wyższa klasa, tym mniejsze zużycie energii i niższe koszty eksploatacji. Certyfikat zawiera informacje na temat izolacji termicznej, zastosowanych systemów ogrzewania, chłodzenia i wentylacji, oraz ewentualnego wykorzystania energii odnawialnej.

1. Wymóg prawnego obowiązku

Jednym z najważniejszych powodów, dla których świadectwo charakterystyki energetycznej jest niezbędne, jest wymóg prawnego obowiązku. Zgodnie z obowiązującym prawem w wielu krajach, w tym w Polsce, sprzedaż lub wynajem nieruchomości (od 28 kwietnia 2023 r., nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i prawa budowlanego) wymaga przedstawienia certyfikatu energetycznego. Brak tego dokumentu może skutkować nałożeniem kary finansowej, a nawet opóźnić lub uniemożliwić transakcję.

2. Wzrost atrakcyjności nieruchomości na rynku

Posiadanie pozytywnego certyfikatu energetycznego może znacząco wpłynąć na atrakcyjność nieruchomości na rynku. Potencjalni nabywcy lub najemcy szukają oszczędności i komfortu, a dobrej klasy efektywność energetyczna jest gwarancją niższych kosztów eksploatacyjnych. To powoduje, że nieruchomość staje się bardziej pożądana, a szanse na szybką transakcję rosną.

3. Oszczędności finansowe dla właściciela

Certyfikat energetyczny to nie tylko obowiązek, ale również szansa na oszczędności finansowe dla właściciela. Posiadając informacje o efektywności energetycznej swojej nieruchomości, można podejmować świadome decyzje dotyczące modernizacji i poprawy izolacji. To z kolei przekłada się na niższe koszty eksploatacji, mniejsze zużycie energii i większy zysk dla portfela właściciela.

4. Ekologiczny i zrównoważony rozwój

W dzisiejszych czasach, troska o środowisko naturalne staje się coraz ważniejsza. Posiadanie certyfikatu energetycznego dla nieruchomości to wyraz dbałości o ekologiczny i zrównoważony rozwój. Efektywność energetyczna wpływa na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, co przekłada się na mniejsze obciążenie dla środowiska i bardziej zrównoważone społeczeństwo.

5. Termin ważności świadectwa charakterystyki energetycznej

W Polsce świadectwo charakterystyki energetycznej jest wystawiane na okres 10 lat. Oznacza to, że jest ważne i aktualne przez ten okres czasu od daty jego wydania. Ważność świadectwa charakterystyki energetycznej na 10 lat wynika z przepisów prawa dotyczących efektywności energetycznej budynków. Okres ten jest uznawany za odpowiedni, aby uwzględnić ewentualne zmiany w technologii, normach budowlanych oraz przepisach dotyczących efektywności energetycznej.

Warto jednak zauważyć, że w przypadku dokonania istotnych zmian w nieruchomości, które mogą wpłynąć na jej efektywność energetyczną, konieczne może być aktualizowanie świadectwa charakterystyki energetycznej przed upływem 10 lat. Dlatego też, jeśli planujesz sprzedaż lub wynajem nieruchomości, ważne jest, aby upewnić się, że posiadasz aktualne świadectwo charakterystyki energetycznej, które jest obowiązujące i uwzględnia wszelkie zmiany wprowadzone w budynku od czasu jego wystawienia.

Wnioski są jasne – świadectwo charakterystyki energetycznej jest nieodzownym dokumentem przy sprzedaży lub wynajmie nieruchomości. Wymóg prawnego obowiązku, wzrost atrakcyjności, oszczędności finansowe i troska o środowisko to tylko niektóre z korzyści, które płyną z posiadania tego certyfikatu. Dlatego warto zadbać o to niezbędne narzędzie i mieć je przygotowane przed przystąpieniem do procesu sprzedaży lub wynajmu nieruchomości.

Iwona Gałązka | Pośredniczka w Obrocie Nieruchomościami | Licencja nr 29262

Reprezentuję butikową Agencję Nieruchomości Premium w Warszawie.
Sprzedaję, wynajmuję oraz poszukuję atrakcyjnych nieruchomości w Warszawie.